Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sao em mặc quần xì mà lại không che lồn