Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nhiệm vụ của em là ngồi lên nó